Mars 2018

Välkommen till

Blädinge hembygdsförening

Mars 2018

Nykterhetslogen


Nykterhetslogen

i Hjälmaryd hittar man Sveriges minsta ordenshus. Logen Blendas minne, som bildades 1911.

Följande dokument innehåller mer information:

Ur Värendsbygder från 1998

Logestugan Hjälmaryd

Tidningsartiklar nyketerhetslogen


Senast uppdaterad 2017-08-20