AprilAPRIL 2020


Vid lågt vattenstånd kommer 

myrmalmen idagen.


Ur Smålandsposten N:o 52  Onsdagen den 4 April 1900.

 

Fynd af fornsaker.  Utanför Blädinge kyrka hittades, skrifves till oss, nyligen i sjön Salen af malmupptagare för Huseby bruks räkning gevärspipor med flinta samt flere stridsyxor, af hvilka en af dem till och med hade skaftet qvar. Fyndet låg på omkring 6 alnars vatten, och voro särskildt yxorna utmärkt väl bibehållna. Att de härstamma från Blendas tid, tages i orten alldeles för gifvet, helst som en pil äfven funnits på ungefär samma plats.

 

Ur Smålandsposten N:o 50 Måndagen den 30 Mars 1908.

 

Fynd.  Till Sm. P:n. skrifves: Sjön Salen är rik, synes det, på reliker från svunna dagar. För några år sedan hittade malmupptagare derstädes flera stycken mycket vackra och värdefulla stridsyxor och äfven, märkvärdigt nog, å ungefär samma ställe metalldelarna af en gammal bössa.   Äfven i år har ett fynd gjorts i samma sjö, idet malmupptagare derstädes hittat en äggformig, förgylld messingstingest, som möjligen suttit på någon värja eller möjligen å någon fanstång. Förgyllningen är märkvärdigt väl bibehållen. Å sidan står Carl XII:s namnschiffer och årtalet 1713. Hur länge den legat der, är naturligtvis omöjligt att afgöra.   Upphittaren lär vara bjuden 50 kr. för pjäsen.

 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera