AprilAPRIL 2020


Vid lågt vattenstånd kommer 

myrmalmen idagen.


Ur Smålandsposten N:o 52  Onsdagen den 4 April 1900.

 

Fynd af fornsaker.  Utanför Blädinge kyrka hittades, skrifves till oss, nyligen i sjön Salen af malmupptagare för Huseby bruks räkning gevärspipor med flinta samt flere stridsyxor, af hvilka en af dem till och med hade skaftet qvar. Fyndet låg på omkring 6 alnars vatten, och voro särskildt yxorna utmärkt väl bibehållna. Att de härstamma från Blendas tid, tages i orten alldeles för gifvet, helst som en pil äfven funnits på ungefär samma plats.

 

Ur Smålandsposten N:o 50 Måndagen den 30 Mars 1908.

 

Fynd.  Till Sm. P:n. skrifves: Sjön Salen är rik, synes det, på reliker från svunna dagar. För några år sedan hittade malmupptagare derstädes flera stycken mycket vackra och värdefulla stridsyxor och äfven, märkvärdigt nog, å ungefär samma ställe metalldelarna af en gammal bössa.   Äfven i år har ett fynd gjorts i samma sjö, idet malmupptagare derstädes hittat en äggformig, förgylld messingstingest, som möjligen suttit på någon värja eller möjligen å någon fanstång. Förgyllningen är märkvärdigt väl bibehållen. Å sidan står Carl XII:s namnschiffer och årtalet 1713. Hur länge den legat der, är naturligtvis omöjligt att afgöra.   Upphittaren lär vara bjuden 50 kr. för pjäsen.