JuliJuli 2020


Stormen Gudron var hård, men julen 1902 så hade hon en lika grym kompis.Ur Nya Wexiöbladet N:o 153 Måndagen den 29 December 1902.Det fanns en hel sida med rapporter från hela södra Sverige om julstormen. Värst drabbat blev västkusten. Under rubriken ”En fruktansvärd orkan”, kunde man läsa följande:
Vindens styrka under ovädersnatten värdesattes å Meterologiska centralanstalten med
talet sex, den högsta siffra som användes vid utmärkande af vindstyrkan. Alltså rådde full
orkan.
Vindens hastighet kan ej här mätas, då vi ej äga någon vindmätare, men man anser att
den uppgick till mellan 30 och 40 meter i sekunden, möjligen däröfver de 2 timmar den
rasade som värst.
I Blädinge ramponerades en del bostadshus mer eller mindre. En del ladugårdar miste
sina tak och på flere ställen utslogos fönsterrutor. Några familjer lemnade på natten sina
hem för att söka skydd på de ställen, som ej voro så mycket utsatta för vinden. Tusentals
träd nedblåste.
Får man tro, hvad gamla Bondepraktikan förkunnar, så har ett slikt väder under själva
juldagarna föga godt att betyda för det kommande året.


Ur Smålandsposten N:o 108 Lördagen den 11 Juli 1931.


Senaste stormen – ett motstycke till julstormen 1902. Ett för högsommaren rekordartat oväder rasade under natten till torsdagen samt under loppet av torsdagen över landet och orsakade materiella skador såväl till lands som vatten. Många jämföra denna 1931 års Julistorm med 1902 års julstorm. I Blädinge Södregård, Blädinge socken, vräktes en under uppförande varande ladugård omkull. Byggnaden, som var täckt med halmtak, saknade brädbeklädnad å väggarna, varför vinden vräkte omkull stolpvirket. Byggnaden tillhörde Engaholms fideikommiss.


Ur Smålandsposten N:o 57 Torsdagen den 13 April 1911.


Sjön Salen. Den sena vintern förorsakade svår skada å fiskredskap i sjön Salen. Den starka stormen ref upp den gamla isen och vräkte den mot land i oerhörda massor. När sedan den stränga kölden kom frös alltsamman och förstörde ryssjor och dylikt för hundratals kronor. Inte bara själfva maskorna sletos sönder, utan bågar och käppar söndermaldes mot iskanterna, skrifves till oss.Att det även på 1880 talet hände en del för bygden.

Först åska och sedan en höststormUr Smålandsposten N:o 91 Tisdagen den 10 Augusti 1880.


Om olycksfall, till följe af det starka åskvädret i lördags 8 dagar, ingå ännu underrättelser. Så förmäles från Blädinge att å hemmanet Krokön, tillhörigt Magnus Jonsson, antändes nämnde dag af blixten tvenne nybygda ladugårdshus, som inom en kort stund nedbrunno i grund tillika med deri inbergad högröda.


Ur Smålandsposten N:o 95 Torsdagen den 19 Augusti 1880.


Ett ovanligt häftigt skydrag, anstälde i söndags 8 dagar åtskillig skada i Blädinge församling. Taken på tvenne hus i Hult och Norra Ware aflyftades, tjocka träd afbrötos eller upprycktes med rötterna, och sädeskrakar lyftades högt och snurrade rundt omkring i luften. Denna häftiga vind, som kom vid pass kl. 2 på dagen och föregicks af ett stort svart moln, drog ifrån sydost mot nordvest och förstörde mycken skog, der den gick fram till en bredd af omkring 20 famnar.