JuniJUNI 2020


På 40 talet var cykeln ett transportmedel, idag ett nöjesverktyg.


Ur Smålandsposten N:o 104 Tisdagen den 2 Juli 1946.

Norra Allbo hembygdsförening, anordnade i söndags en av sina nu alltmera uppskattade cykelturer. Med start i Alvesta gick färden över Öppestorp och förbi Öja gamla kyrkogård, som i förbifarten ägnades någon uppmärksamhet, till Ellanda by, där ett längre uppehåll gjordes för att under ciceronskap av representanter för ortsbefolkningen taga del av det storslagna gravfältet där och från den gamla bygatan studera resterna av en bebyggelse, som nu håller på att försvinna. Över Törnåkra gick så färden till Osby, där bl.a. vid sjön Salens sänkning rivna fördämningarna besågs. Förbi rykande kolugnar och med en titt på de stora ladugårdskomplexen i Huseby gjordes en rundvandring i den vackra parken och beundrades den ståtliga huvudbyggnaden. Nästa mål var Vislanda gamla prästgård. I förnäm avskildhet ligger den gamla prästgården, där nu prästgårdsarrendatorn residerar. Samtliga färddeltagare bjöds här på kaffe, och värdfolket visade deltagarna kring i den gamla kyrkogården. Loftsboden, som är av mycket gammalt datum men väl bevarad, hör till en av sevärdheterna. I skogens gömma strax norr om prästgården ligger skeppssättningar, och forngravar samlade, vittnade om tidigare bebyggelse på denna plats. På en gammal väg gick så hemfärden till Oby och vidare över Lisebro och Blädinge. Under vägen gjordes många uppehåll och alltid hade färdledaren, hembygdsföreningens ordförande Emil Gustafsson, något att berätta om det som var gammalt och fornt.

Ovan bilder från våra populära torpcyklingar där medlemmarna får intresanta berättelser om de olika personer som bott på de torp vi har märkt ut med skyltar.

På hemsidan så hittar du alla torpen under sevärdheter/torp.