SeptemberSeptember 2020


Våra val till fullmäktige och övriga institutioner har en brokig historia.


På bilden ovan


Torsten Nilsson Geramon, Monica Petersson, Olof Berg  Ramsåkra, Verner Skov Poulsen, Siri Wirdeskog, Valter Gustafsson Ulvagraven, Alf Wirdeskog.


Ur Smålandsposten N:o 39 Onsdagen den 15 Maj 1867.

 

Omedelbara walsättet.  Sedan wid kommunalstämmor vid Wieslanda, Blädinge och Aringsås församlingar förslag blifwit wäckt derom, att wid wal af ledamot i riksdagens andra kammare för Allbo härad det omedelbara walsättet borde begagnas, hafwa wederbörande röstberättigade uti öfrige till walkretsen hörande församlingar blifwit öfwer samma förslag hörde, och har enligt inkomna kommunalstämmoprotokoll röstningen utfallit sålunda, att 231 röstande antagit berörda förslag, hwaremot 82 röstande ansett wal medelst elektorer böra ega rum, hwadan och då alltså flertalet af de röstberättigade i walkretsen förenat sig om det omedelbara walsättet, samma walsätt jemlikt 16 § i Riksdagsordningen den 22 Juni sistlidet år kommer att tillämpas wid wal af ledamot i riksdagens andra kammare för Allbo härad.

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Proportionellt_valsystem_i_Sverige

https://www.val.se/val-och-folkomrostningar.html

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rösträttens_utveckling_i_Sverige