Föreningar 2018

Bilder från 1942, 1967 och 1992.

December 2018

Blädinge kyrkokör


Blädinge kyrkokör 1917 – 2017

Blädingekören bildades 1917 av komminister Knut Holm och kantor Eric Espling. Kören skulle medverka i gudstjänsten men även i andra sammanhang. Repertoaren var till en början ganska profan, men med tiden tog den kyrkliga sången över alltmer.

1922 tillträdde kantor Gunnar Johansson som körens ledare. När Sveriges körförbund instiftades år 1925 blev kören medlem i förbundet och deltog samma år i rikssångfesten i Stockholm. Sångfesten började vid firandet av Svenska Flaggans dag på Stockholms stadion, där en stor kör med 3000 deltagare sjöng under ledning av Hugo Alfvén.

Under fem år, 1929-1934, var kören sammanslagen med Vislanda och Skatelövs kyrkokörer. Under den här tiden förekom också samverkan med Alvestakören.

1942 firade kören 25-årsjubileum, under medverkan av bland annat Anna-Carolina Edholmer, Per Jonsson, Knut Holm och Nils Ekdahl. Kantor Eric Espling, Svalöv, som grundat kören, deltog också.

1958 tillträdde Yngve Johansson som körledare. Den liturgiska sången fick under 60-talet en mer framskjuten plats. Koralerna började utföras i växelsång mellan kör och församling, något som stimulerade psalmsången i kyrkan.

1966 invigdes den nya orgeln i kyrkan under medverkan av bland andra biskop David Lindqvist och domkyrkoorganist Ture Olsson. Kören sjöng bland annat ”Herren vår Gud är en konung” av Hugo Distler samt några koraler växelvis med församlingen.

1967 firades 50-årsjubileum. Både körens grundare Eric Espling och förre kantor Gunnar Johansson var närvarande. På programmet stod ”Kantat i advent” av Carl Briegel. Sopransolist var Christina Nilsson. Vislanda musikcirkel svarade för stråkstämmorna och vid orgeln satt Bengt Sinander.

Under några tillfällen (1969, 1981,1994 och 2008) var Allbo Körförbunds årliga sånghögtid förlagd till Blädinge.

1977 firades 60-årsjubileum. Tidigare körmedlemmarna Christina Fritzson och Birgitta Pettersson var solister och kören sjöng ett antal sånger ur ”Carols vid Bethlehem”.

1986 medverkade kören när Blädinge kyrka återinvigdes efter restaurering, på midsommardagen. 

1992 firades körens 75-årsjubileum.  Fyra år senare, i maj 1992, avgick Yngve Johansson som kantor och körledare.

Efter Yngve Johansson var Leif Önnerby körens ledare. 1997 firade kören 80-årsjubileum, med Leif Önnerby som körledare och dirigent och Yngve Johansson som organist.

Leif Önnerby avtackades i juni 1999. Han efterträddes av Hannah Markström, som stannade i nästan två år, fram till juli 2001. Hon efterträddes av Jan Hydbring som var kantor här i 15 år. Jan avtackades i november 2016.

Jans efterträdare blev nuvarande kantorn i Vislanda-Blädinge pastorat, Ulrik Hallenbrant, som tillträdde tjänsten i februari 2017. 

Från slutet av 1980-talet påbörjades ett samarbete mellan Vislanda och Blädinge kyrkokörer. Till en början resulterade detta samarbete i framför allt gemensamma advents- och julkonserter, men efterhand kom de två kyrkokörerna att fungera som en gemensam kyrkokör.

Blädinge kyrkokör firade 100-årsjubileum 2017. Detta uppmärksammades vid en gudstjänst i Blädinge kyrka i slutet av oktober 2017. 


Blädinge Kyrkokör 1931

Blädinge kyrkokör 1942

25års jubileum

Blädinge kyrkokör tidningsurklipp