April 2018

April 2018

MulleskolanMulleskolan i Blädinge

Mellan åren 1986 och 1993 bedrevs friluftsverksamheten Mulle i Blädinge. Det var Anki Aulander, som arbetade som fritidsledare i Vislanda och Gunilla Nilsson (bägge vid den tiden boende i Blädinge) som startade verksamheten. Det fanns också under några år en Strövargrupp som leddes av Sven Karlsson. Genom  Friluftsfrämjandet i Alvesta hade de först kommit i kontakt med Mulleverksamheten. Och att starta Mulle i Blädinge var ett sätt att skapa en aktivitet för föräldrar och barn på hemmaplan. Det var fantastiskt att komma ut i naturen och få lära barnen om vad naturen har att erbjuda, vad man får och inte får göra och så härlig gemenskap med medhavd fika förstås.Träffarna varade i ungefär i 1,5 timme och man följde naturens gång från höst till vår. Ibland kom Mulle berättade sagor. Skräptanten, som hon hette då, kom ibland på besök. Hon symboliserade dem som inte visst hur man ska vara rädd om naturen. Hon slängde skräp, spelade hö musik och skrämde fåglar och djur. Barnen letade småkryp med förstoringsglas och plaskade i vattenpölar, på hösten skapade man en naturruta som sedan följdes hela året, gjorde upp eld, grillade, fixade fågelmat, snickrade skräpbräda ( en bräda där de spikade fast vad som var kvar från fikastunden. Där fanns smörgås, äppelskrutt, bananskal, plast, papper m.m.. Brädan la man med sakerna neråt under en stor gran. Nästa gång de kom dit plockades den fram och då kunde man se vad som försvunnit. Leken, naturramsor och sången var en stor bit i Mulleskolan. Varje träff mättes temperaturen och så beskrevs vädret. Det var cirka 15 till 20 barn som var med i grupperna. Det kom även barn från Alvesta och Vislanda, då det under denna tiden var så populärt med Mulle att grupperna i samhällena var fulla.

Lite Mullehistoria

Skogsmulle är en friluftsverksamhet i regi av Friluftsfrämjandet för barn från cirka 5 år. Barnen får genom lekar och sagor lära sig om natur och växter. Genom skogsmulle får barnen en känsla för naturen och allt som lever i den. I känslan ingår attityder, värderingar och identifieringar.

Skogsmulle skapades 1957 av Gösta Frohm.

Enligt Gösta Frohms mullesaga föddes Mulle en stormig dag när det åskade och blixtrade. När stormen lättade lyste solen på en mossig sten och där låg då Mulle. Skogens djur hjälpte honom genom att göra gröna kläder av löv och mossa sydd med spindeltråd. Han gjorde sig en hatt av näver och orren gav honom en fjäder att sätta i hatten. Fjädern blev dock smutsig men när Mulle torkade av den på en lingontuva blev den vackert röd. Strax därefter träffade Mulle två barn som gav honom ett par näbbskor för att han inte skulle sticka sig i fötterna. Dessa barn hade samma namn som Göstas egna barn, Sten och Anna.

Mulles vänner är:

•Laxe: Som bor i sjöar och floder och håller rent i vattnet.

•Fjällfina: Som finns i och har hand om fjällen.

•Nova: Som är det senaste tillskottet och kommer från den rena planeten Tella och ger ett mer globalt perspektiv på natur och miljö.

•Skräplisa: Skogsmulles motpol, en karaktär som visar exempel på dåliga beteenden i skog och mark