Februari 2018

Februari 2018

Blädinge Skytteförening


Blädinge skytteförening.

Bildades 1882 så föreningen har en lång historia.

Detta är beskrivit i en artikel av Johan Karlsson i Värendsboken som finns med som bilaga.

Skytterörelsen kom som frivillig försvarsorganisation som leder sitt ursprung till 1860 talets skarpskytterörelse. Rörelsens uppgift var ”Att främja skjutskickligheten hos det Svenska folket, att utveckla och höja dess försvarsvilja samt att väcka och underhålla ett levande intresse för rikets försvar”

Med ovan så är det lättare att förstå de initiativ som togs till att resa minnesstenen över värnpliktens införande vi har i byn, som vi också har visat i en tidigare almanacka.


Blädinge skytteförening har haft många framstående skyttar men främst Walter Fröstell som blivit världsmästare 1947 resp 1954 och deltagit i flera olympiader.

Minst två av Walthers bröder Oskar och Tage var också verksamma i skytteföreningen. Oskar var med i SM 1958. Om Tage vet vi mindre. (Har någon mer information så maila oss gärna)

 

Citat ur Johan Karlssons text.

I början av 1930-talet var det en ung pojke, Valter Svensson från NorraVare, som skrev in sig i föreningen. 1932 finna vi honom bland föreningens skjutchefer. Ej anade då hans skyttekamrater att denne yngling under namnet Valter Fröstell skulle giva glans åt de svenska färgerna och erövra världsrykte samt under mer än 20 år försvara det svenska namnet bland eliten av världens skyttar.
Länk till Sveriges Olympiska Kommitté - Walther Fröstell

Skytteföreningen ur Värendsbygder 1963

Tidningsartiklar ur Smålandsposten