Januari 2018

Januari 2018

Föreningen Enskilda Vägar


Föreningen Vislanda och Blädinge enskilda vägar bildades i början av 1970-talet. Vislanda och Blädinge enskilda vägar förvaltar cirka 12 mil av de enskilda vägarna och får även bidrag för dessa 12 mil. Det finns både grusväg och belagd väg i området.


För att få bidrag för en enskild väg måste det finnas minst en bofast utmed vägen som har sammanlagt 1 000 meter till allmän väg eller att det finns en bofast som har minst 500 meter väg som sedan kopplas på en enskild väg som i sin tur har minst 500 meter till allmän väg. Det enskilda vägnätet ändrar sig lite då och då beroende på om det bor någon på en viss sträcka eller inte.


En enskild väg känns igen på den typ av skylt som oftast sitter i början av vägen. Skylten är gul med röd ram som formar en pil och texten med namnet är svart. Det finns inte alltid en skylt men oftast.

Alla vägar med en blå skylt med vit text är så kallad allmän väg och utgör cirka 9 850 mil, och 4 100 mil är kommunala. Enskilda vägar utgör den största delen av Sveriges vägar - hela 43 000 mil och utav de får 7 600 mil av de enskilda vägarna statsbidrag. En enskild väg håller i regel lägre standard än en allmän väg. Det kan förekomma håligheter och hinder.


Det finns fem vägföreningar i Alvesta kommun. Enskilda vägföreningarna får bidrag för att sköta det löpande underhållet på vägarna såsom snöröjning, sladdning och normal grusning. En femtedel av bidraget kommer från kommunen och resten i form av ett statsbidrag. Utöver det löpande underhållet måste föreningen söka särskilt stöd för så kallad särskild drift som till exempel byta en vägtrumma, förstärka en grusväg eller lägga på ny beläggning.


2017 var det Göran Fransson i Fagerås Vislanda som var ordförande i Vislanda och Blädinge enskilda vägar. Totalt utgörs styrelsen av tre personer. Ordföranden ingår automatiskt i vägnämnden i Alvesta kommun. Det är ordförandes ansvar att leda och fördela det löpande arbetet och planera för kommande större arbeten, och även se till att de ekonomiska stöden går jämt ut med utgifterna. 


Tidningsartiklar om vägföreningen (ur SMP)

Mer information om Riksförbundet