Juli 2018

Juli 2018

Föreningen Rädda Kyrkviken


När sjön Salen sänktes på 1930-talet försvann många attraktiva områden kring sjön. Viken bakom Blädinge kyrka drabbades hårt av försumpning och igenväxt.


Runt 1994-95 Börjades det att prata om att man i Linneryd rensat upp en kyrkvik.

Bibbi som då var präst och bodde i Blädinge var en av inspiratörerna till den kommande föreningen.


Frågan låg dock still tills man erhöll ett arv från Jan-Olof Samuelssons pappa. Denna summa kunde utgöra en grundplåt till en start av restaurering. Kyrkan var synnerligen intresserade och bidrog med mer kapital.

Med tanke på att inga kommunala eller statliga bidrag har erhållits är arbetet som gjorts fantastiskt.

Det är frivilliga insatser som har skapat hela miljön.

Bara själva grävningsarbetena har kostat ca 300 000 skr.

De enda bidrag som erhållits är från EU för det slåtterarbete som genomförs på strandkullarna.


Föreningen är fortsatt verksamma och har byggt toaletter, belysning ner till sjön samt gjort en badplats.

I planering ligger även att bygga vindskydd för kanotister och campare ute på udden.Protokoll från uppstartsmötet

Första Styrelseprotokollet

Myndighetskontakter 1

Myndighetskontakter 2


Bildspel med berättelse (Obs! stor fil)