Juni 2018

Juni 2018

Föreningen BlädingegårdenFöreningen Blädingegården

Bygdegården Blädingegården invigdes den 28 december 1950.                   Den uppfördes av Blädinge kommun och har använts som samlingslokal för föreningar och privatpersoner. Det har arrangerats många fester, dans, teater, filmvisning och mycket annat under årens lopp. Lokalen har varit i kommunens ägo, först Vislanda kommun och sedan Alvesta kommun. Men för några år sedan tog det kommunala fastighetsbolaget Allbohus över ägandet av Blädingegården.

I mitten av 1980-talet bildades en interimstyrelse med tanken att kunna överta fastigheten, men framförallt se till att lokalerna byggdes om och till. Detta blev så småningom Föreningen Blädingegården. Man lyckades få igenom totalrenoveringen med tillbyggnad av köket och toaletter i källaren som var klar 1992.


Från 1990 tecknades ett nyttjanderättsavtal mellan Alvesta kommun och Föreningen Blädingegården där föreningen åtar sig att sköta uthyrningen av lokalerna, svara för gräsklippning och snöskottning samt städningen av lokalerna. Föreningens ersättning är den hyra man kan få in på uthyrningsverksamheten. De fasta kostnaderna för el, värme, försäkring m.m. svarar fastighetens ägare för liksom underhåll och större inköp av inventarier. Mindre kompletteringar svarar föreningen för.

Under de senare åren har uthyrningsverksamheten genererat överskott så att ny ljudanläggning och projektor har kunnat köpas in. Så nu finns goda möjligheter att anordna film- och bildvisningar m.m.

Föreningen har också anordnat pubkvällar för sina medlemmar och andra aktiviteter. 2017 anordnades även valborgsfest i Blädingegården i samarbete med de andra föreningarna i byn, något man hoppas ska kunna bli en tradition.