September 2018

September 2018

Hållbara Blädinge


Hållbara Blädinge är en projektgrupp under Blädingegårdsföreningen. Gruppen startade år 2008.

Det hela började med att jag ville göra en insats för att göra folk mer medvetna om betydelsen av bra mat, hälsa och miljö. Genom att öka konsumtionen av svenska produkter i hushållet skulle vi vara en bit på väg. Det ledde till att jag tog kontakt med Cecilia och Tore Engström som driver ett ekologiskt jordbruk i Färanäs, Blädinge.

Det ordnades en liten skördemässa 2007i familjen Engströms maskinhall i samarbete med Blädinge Hembygdsförening och Miljöresurs Linné (en projektgrupp från Växjö).

Familjen Engström hade då nyligen installerat en robot i ladugården. Detta var säkert en förklaring till att många besökare kom. Det serverades kaffe med våfflor och Gösta Skoglund från Miljöresurs Linné hade föreläsning om betydelsen av ekologisk odling.  Olika grönsaker och rotfrukter erbjöds till försäljning och jag wokade grönsaker som avnjöts på knäckebröd.

Detta arrangemang upplevde jag så positivt att jag gärna ville fortsätta. Karin Sahlström från Miljöresurs Linné och jag åkte till Sätra Brunn på inspirationskurs i Hela Sverige Ska Levas regi.

Med hjälp av representanter från Hela Sverige Ska Leva ordnades en inspirationskväll hos Tore och Cecilia Engström. Karin Sahlström och jag bjöd in några stycken som vi misstänkte kunde vara intresserade av att jobba med dessa frågor på lokal nivå och det lyckades fantastiskt bra. Vi blev en grupp kvinnor 7 st: Gunilla Nilsson, Britt-Lill Argus, Cecilia Engström, Christel Gustafsson, Elisabeth Klevegård, Lisbeth Hellström och Karin Sahlstöm.

I samma veva som vi bildades kunde man ansöka om att bli en projektgrupp inom Leader Linné. Detta innebar att man kunde ansöka om stöd för viss verksamhet.

År 2009 antogs vi som projektgrupp med följande målsättning:

* Göra folk medvetna om betydelsen av bra mat och gärna lokalt producerad.

* Öka trivseln i vår boendemiljö

*Minska beroendet av fossilt bränsle

Nu var det bara att sätta igång. Många idéer ventilerades och vi gick ut på bred front.

Vi ordnade skördemässa på Tyrolen, där det flesta utställare var/är ekologiska. Det blev ett lyckat arrangemang och vi har sedan dess fortsatt varje år och idag är besöksantalet ca 2000.

För att kunna skörda måste man odla. Intresset för trädgård och att odla egna grönsaker märker vi har ökat så därför ordnar vi föreläsningar inom detta område på trädgårdsdagen som återkommer varje vår. Även här har vi många utställare och besökare.

Redan 2009 startade vi en gemensam ekologisk potatisodling. Vi var 9 familjer som hade gemensam odling hos familjen Engström i Färanäs. Potatisodlingen är fortfarande igång och varje år får vi nya erfarenheter. Det finns mycket som kan störa odlingen, vildsvin, bladmögel, tranor som spekar och äter, torkan osv. Potatis har det dock blivit varje år så vi blivit nöjda.

Utöver dessa återkommande arrangemang har vi haft en energikväll  i samarbete med Alvesta kommun där det bl.a informerades om solenergi.

Ett stormöte med kommunpolitiker för att diskutera Blädinges utvecklingsmöligheter: bostäder, förskola, äldreboende, fiber och kommunikationer.

2013 Deltog vi i Smålands kulturfestival.

2016 – Det fantastiska äppelåret mustade vi äpplen med hjälp av ett mobilt musteri. Folk fick anmäla sitt intresse och komma med sina äpplen som mustades och fick underbar must med sig hem. 

Potatisprovning och ostprovning – svensk ost.

Vid dags datum finns följande personer med i styrgruppen:

Gunilla Nilsson, Karin Sahlström, Christel Gustafsson, Cecilia Engström, Anneli Söderberg, Camilla ring, Britt-Marie Svensson och Lisbeth Hellström.

Vi hoppas på en fortsatt bra utveckling av svensk mat så vårt land och vår landsbygd kan blomstra och leva vidare till kommande generationer. 


Hållbara Blädinge augusti 2017

Lisbeth HellströmMer information om föreningen finns på www.hallbarabladinge.se