December

December månads torp:


Karlsboda "Skogen"

Torp under Blädingeås Västregård

Detta torp byggdes förmodligen år 1846 i och med att nedanstående familj flyttar in här.

Karl Fredrik fick en drängtjänst i Hesslemon 1840. Han kom då närmast från Slätthögs församling. Hans blivande hustru Ingrid Karlsdotter hade tjänat piga på Lästad Herrgård och födde där sonen Peter Magnus 1837. Hon flyttade sedan till Oby Storegårdstorp. Från 1841 hade hon sedan ingen fast bostad utan fick klara sig så gott hon kunde med sin lille son. Hon träffade sedan Karl Fredrik och de gifte sig 1843, samtidigt som de flyttade in som arrendatorer på Södra Vare soldattorp N:o 107. Året därpå 1844 flyttade de in på Blädingeås soldattorp N:o 113 och under tiden de bodde här uppförde de troligen detta torp som kom att kallas Karlsboda på Västregårdens mark som tillhörde Engaholm.

 

 

Torparen

Karl Fredrik Svensson

f. 1818-06-20 Öhrdöd 1897-01-27.

Hustrun

Ingrid Karlsdotter

f. 1811-08-21 Bergundadöd 1885-11-12.

hennes oä.

S. Peter Magnus Andersson

f. 1837-03-25 Blädinge (Lästad Herrgård)


Barnen

S. Anders Gustaf

f. 1844-06-16 Blädingeavflyttad till Öja 1862-10-25.

D. Carolina

f. 1846-06-26 Blädingeavflyttad till ?? 1866-11-22.

D. Anna Brittagift 1885 m. Carl Gustaf Hammarstedt

f.1849-06-07 Blädingeoch utflyttad till Aringsås.

hennes oä.

  D. Ingrid Martina

  f. 1875-03-02 Blädinge

D. Stina

f. 1851-11-09 Blädingedöd 1851-11-10.

D. Kristina

f. 1853-05-08 Blädinge

hennes oä.

  D. Augustaövertar torpet och bildar familj.

  f. 1880-12-16 Blädingedöd 1954-02-01

  D. Karolinautflyttad till Växjö stadsförs. 1902-11-17.

  f. 1885-01-25 Blädingesedermera bosatt i Kalmar.

Dottern Augusta övertar torpet i samband med giftermål 1903-03-24 med:


Torparen

Frans Johan Johansson

f. 1878-10-17 Lekaryddöd 1955-12-12.

Hustrun

Augusta Karlsdotter

f. 1880-12-16 Blädingedöd 1954-02-01.


Barnen


S. Karl

f. 1903-04-11 Blädingedöd samma dag

D. Nanny Sofiagift 1942 och bosatt i Bockaboda Lekaryd

f. 1905-09-10 Blädingedöd 1986.

S. Erik Vilhelm

f. 1907-12-29 Blädingedöd 1981.

S. Johan Edvin

f. 1913-07-14 Blädingedöd 1972-10-18.

D. Elsa

f. 1915-10-15 Blädingedöd 1997-01-19.


 

  Kristina Karlsdotter bodde kvar som inhyses till sin död.

  Syskonen Erik, Edvin och Elsa övertog sedermera torpet. De förblev ogifta och bodde tillsammans med föräldrarna så länge de levde.

  Då Elsa Johansson eller ”Elsa på Skogen”, som hon kallades, hade blivit ensam bodde hon tidvis hos vännen Valter Johansson i Krokön.


  Torpet finns fortfarande kvar, 1909 byggdes det en ny stuga här eftersom det gamla började bli dålig. Den lilla ladugården uppfördes 1933.


  Den gamla husgrunden är utmärkt med en skylt.