Februari

Kvarntorpet                             


Torp under Södra Vare Kexlegård.


N  56o49.150´

E 014o27.405´

Höjd 170 m.

  Detta torp ligger ett par hundra meter öster om gården vid vägen som går mot Espemon. Det är ett mycket gammalt torp. Husen är nog c:a 200 år gamla. När ladugården byggdes användes ej en enda spik utan allt är pinnat ihop. Det är först vid renoveringar senare som spik har använts. Enär det rinner en bäck strax intill och mossarna norr därom längre tillbaka ej var odlade var enligt uppgift byns enda kvarn belägen här. Därav namnet Kvarntorpet. Den längst tillbaka kände torparen här var Nils Persson, född 1801 i Aplamon, där fadern var soldat. Om där fanns någon kvarn på hans tid är obekant. Nils Perssons son Jakob, född 1826, gifte sig i början av 1850-talet med en bonddotter från Södra Vare, Märta Jakobsdotter, född 1812. Dessa bodde som nygifta en kortare tid på Kvarntorpet. Nils Persson bodde där till sin död 1880.

  Den som övertog torpet efter honom var en torpare vid namn Petter Andersson (Petter Norr´s kallades han), född 1821, och hans hustru Sara Lisa Jonsdotter, född 1831. De hade många barn, däribland tvillingar. Att det var mycket fattigt i ett sådant hem säger sig själv. Denna familj bodde där till vid sekelskiftet.

  Näste torpare var August Magnusson och hans hustru som bodde där några år. Under åren 1907 – 1910 bodde på Kvarntorpet ett äldre par, Johan och Brita Nilsson. De var från Hjortsberga men hade under några år varit bönder på en gård i Sälhyltan, Vislanda. Efter dem blev Sven Johannesson och hans hustru Hilma Svensdotter torpare på Kvarntorpet. Sven var barnfödd på ett torp i Färanäs, Hilma

på ett torp under Oby. De hade under ett 15-tal år bott i Skåne, där Sven varit ladugårdskarl på en stor gård. De hade två söner. Yngste sonen blev vaktmästare på sanatoriet Lugnet. Efter hustruns död bodde Sven och äldste sonen Erik ensamma på Kvarntorpet några år. De blev påkörda och dödade av tåget en söndagsmorgon den 12 maj 1940, när de gick järnvägen till Vislanda.

  Från 1942-12-17 bodde en man som hette Hugo Svensson ”Hugo i Kvarnatorpet” här. Han var född i Moheda 1893-11-29 och hade jobbat på Färanäs torvströfabrik bl.a. Han bodde här till sin död 1984-10-07. Sedan stod det obebott till 1986, då Ellen Hellberg flyttade hit. Hon var född 1905-07-02 i Kalvsvik, men kom närmast från Knapamo då hon flyttade hit. Efter hennes död 1992-01-29 har det stått obebott.


  Torpet äges av syskonen Dahl i Kexlegård och är aldrig avstyckat från denna gård.

 

  Skylt ej uppsatt.
Torparen

Nils Persson

f. 1801-02-03 Vislanda                     död 1880-09-05


1:a Hustrun

Johanna Svensdotter

f. 1798-07-07 Skatelöv


2:a Hustrun

Christina Nilsdotter

f. 1815-09-01 Rydaholm                      död 1883-05-18


Barnen


S. Nils Peter                                       avfl. 1841 till  Espetuna

f. 1824-04-22 Blädinge


S. Jacob                                             avfl. 1842 till Västra Kvarnarna

f. 1826-03-19 Blädinge


S. Olof

f. 1828-08-06 Blädinge                      död 1836


S. Samuel

f. 1830-09-17 Blädinge


D. Kerstin

f. 1833-05-28 Blädinge


D. Ingrid

f. 1836-09-14 Blädinge


S. Sven

f. 1839-09-18 Blädinge


D. Christina

f. 1843-09-27 Blädinge                       död 1885-03-24


D. Eva

f. 1856-11-16 Blädinge  Fam. infl. från Skåne 1832 och flyttade in i soldattorpet som tillf. stod tomt och flyttade 1834 till detta torp.


  År 1885 flyttar följande familj in. De kom närmast från Färanäs soldattorp.


Torparen

Peter Andersson

f. 1821.12.30. Blädinge

Hustrun

Sara Lisa Jonsdotter

f. 1831.09.17.död 1893.12.31.


Barnen


D. Johanna

f. 1861-03-30 Blädinge


D. Anna Mariadöd 1891-06-04, insjuknade hastigt och av-

f. 1863-04-26 Blädingeled. Blev obducerad 1891-06-11.


S. Sven Johan

f. 1865-04-05 Blädinge


hennes oä

S. Johan Magni Nilsson

f. 1883-09-28 BlädingeInflyttade 1907-06-06. De kom då närmast från Vislanda station N:o 32.


F.d. hemmansägaren

Johan Nilsson

f. 1829-05-12 Öjaby

Hustrun

Britta Kristina Andersdotter

f. 1839 Qvenneberga

Barnen

D. Vendla KristinaAvflyttad till Grevie församl. Kristianstad län

f. 1877-04-241901-10-26.

D. Ingrid Ottina EmiliaAvflyttad till S:t Paulie församling Malmö

f. 1879-06-29 Härlöv1900-11-19.

S. GustafUtflyttade till Nordamerika samtidigt som fa-

f. 1882-12-06miljen flyttade in här 1907-06-06.


Familjen flyttade till Hjälmängen Hjälmaryd 1910-11-04.
Inflyttade 1940-08-10


Toffelmakaren

Karlsson

Karl Gustav Vilhelm

f. 1908-12-28 Blädinge

o.h.h.

Holmgren

Ellen Ingeborg

f. 1908-09-18 Asarum

hennes dotter

Lena Annika Regina

f. 1937-07-21 Ljungby


Familjen flyttar redan 1942-12-17
Februari månads torp:


Kvarntorpet