Juli

Juli månads torp:


Sparrhult

Torp under Oby-Hässlemon

  N  56o49.048´

E 014o28.840´

Höjd 161 m.Detta torp står inte omtalat i församlingsboken förrän 1826. Då bodde där torparen Johannes Johansson, född 1774, och hans hustru Sara Simonsdotter, född 1777. De hade tre barn: Petter, född 1811, Eva 1817 och Daniel 1819. 1836 gifte sig sonen Petter Johannesson med Sara Kristina Peters-dotter, född 1807, och då bodde båda familjerna några år på torpet. I början på 1840-talet skaffade sig de unga en annan hemvist.

  1856 blev det en ny torpare på Sparrhult. Det var Petter Magnusson och hans hustru Karolina Halldin födda 1825 respektive 1828. De hade sex barn: Eva Matilda, född 1853, Kristina 1856, Ida 1859, Anna 1861, Karolina 1865, Blända Linnea 1868.

  Omkring 1875 blev Magnus Magnusson torpare på Sparrhult. Han var född 1838 och gift med Britta Stina Johansdotter, född 1835. De hade pojkarna Karl Magnus född 1867 och Johan August, född 1870. Denna familj bodde där till in på 1900-talet. Sedan var där ingen torpare de närmaste åren, enär ladugårdshusen var alldeles fallfärdiga.

  År 1915 bodde i Sparrhult Karl Pettersson och hans hustru Tea Hjertkvist som nygifta innan de arrenderade Boda. År 1916 arrenderade Nils Petter Karlsson i Knapamo Sparrhult och brukade det tillsammans med Knapamo. Han byggde ny ladugård där. Under denna tid hyrde änkan Johanna Andersson och hennes två söner Axel och Klas Johansson boningshuset. 1928 köpte fröken Signe Nilsson Sparrhult. Samtidigt bodde även hennes föräldrar där. 1943 ingick Signe Nilsson äktenskap med Gustav Magnusson från Skatelöv.

  Nu 1975 när detta skrives är Gustav Magnusson avliden och Signe bor sedan 1970 i en pensionärslägenhet i Vislanda och Sparrhult ägs av Signes syskonbarn.

  Signe var den sista som permanent var bosatt här.