Juni

Juni månads torp:


Ohsatäppan

Tidigare brygghuset i L:a Enigheten


  Denna stuga har sin egen lilla historia. Den har tidigare legat uppe vid Riddarehems vägskäl, vid den s.k. ”Ohsatäppan”. Här hade den varit bostad åt soldatänkan Mathilda Holmqvist-Ohs f 1850 och hennes nio barn. De flyttade dit i samband med att hon blev änka1889 och bodde kvar i stugan till sekelskiftet 1900, då de flyttade till Skåne. Stugan flyttades sedan till Lilla Enigheten och har sedan tjänat som brygghus på gården.

  Den är numera inredd och användes som gäststuga.Fridhem  ”Ohsatäppan”Backstuga under Oby.


Enkan

Mathilda Fredrika Holmgren-Ohs

f. 1850-01-03 Nottebäckavflyttad till Helsingborg 1900-09-24


Barnen

S. Johan Ulrik

f. 1874-12-20 Blädingeavflyttad till Lund M-län 1898-11-05

D. Emma Sofiatog namnet Holmqvist.

f. 1876-10-28 Blädingeavflyttad till Helsingborg 1900-09-24

  hennes oä dotter

  D. Celly Kellina ?

  f. 1897-07-21 Blädinge

D. Amanda Charlotta

f. 1878-08-22 Blädingeavflyttad till Vislanda g:a prästg. 1896-11-13

D. Anna Mathilda

f. 1880-04-10 Blädingeavflyttad till Engelholm M-län 1897-11-18

S. Knut Algot

f. 1881-11-25 Blädingeskomakare  död 1900-07-29

D. Johanna Christina

f. 1883-12-13 Blädingeavflyttad till sid 104 1899.

S. Ernst Gustaf

f. 1885-08-24 Blädinge????

S. Otto Emil

f. 1887-05-12 Blädingedöd 1890-10-10 endast 3 år gammal difteri

D. Alma Josefina

f. 1889-06-20 Blädingeavflyttad till Helsingborg 1900-09-24


  Denna backstuga uppträder första gången 1889, då ovanstående familj flyttar in här. Den byggdes förmodligen då. Familjen hade tidigare varit bosatta på soldattorpet Spånghult eller ”Spengerne´”, som det kallades. Fadern Johan Gustaf Ohs hade varit soldat på denna roten. Han avled den 24 april 1889 i lunginflammation endast 39 år gammal och lämnade hustrun Mathilda och de nio barnen efter sig. Det yngsta barnet Alma Josefina var inte ens fött då fadern avled.


  Jag var och intervjuade Sven Andersson i Nyatorp någon gång under 1998. Han hade hört talas om Mathilda eller ”Ohsa´Thildan” som hon brukade kallas. Hon hade det fattigt och besvärligt. Hon fick väl hjälp av rotebönderna att uppföra denna bostaden åt sig och barnen.


  Mathilda och två av döttrarna var de sista som bodde i stugan. De flyttade till Helsingborg i september 1900.