Mars

Mars månads torp:


Gåfvetorp

Gåfvetorp - Torp under Lästad


Bebott fram till 1953 eller 57. Nu rivet.


Karl Vennbergs födelsehem. Karl Vennberg föddes här 1910-04-11.

Familjen var bosatt här mellan 1909 – 1917 då de flyttade till Berga sn.


Biografi

Vennberg var medarbetare i Horisont, BLM, Vi, Sverige-Tyskland och 40-tal. 1941-1944 var han litteraturkritiker i Arbetaren och bidrog till att uppmärksamma denna tidning även som ett kulturorgan. Vennberg var kulturredaktör i Aftontidningen 1946-1947 och i Aftonbladet 1957-1975. Han blev ledamot av Samfundet De Nio 1962.

Som poet debuterade Vennberg 1937 med Hymn och hunger som främst kretsar kring kristna motiv. Senare blev han som både poet och engagerad kritiker en av de mest tongivande och inflytelserika representanterna för fyrtiotalismen. Skepsis och ironi, tidskritik och existentiella frågeställningar är framträdande inslag i hans diktning. Som översättare har han bland annat översatt Franz Kafkas romaner Förvandlingen och Processen. Han hade även ett mångårigt medarbetarskap i Bibelkommissionen.


Familj

Vennberg var son till lantbrukaren Olof Wennberg och dennes hustru Johanna, född Karlsson. Han gifte sig första gången 1938 med Anna-Lisa Lindegren, och andra gången 1965 med Ingegärd Martinell. Vennberg hade två döttrar, Inger Vennberg Nordmark (född 1939), präst i svenska kyrkan och Hanna Vennberg Tolander (född 1968), astrolog och författare.

Karl Vennberg avled 1995-05-12 i Spånga.


Läs mer om Karl Vennberg på Wikipedia.