November

November månads torp:


Knapamo

Torp under Oby

(foton av Anders Ring tagna 1989)


Torparen

Peter Svensson

f. 1801-07-06 Blädinge

Hustrun

Elin Nilsdotter

f. 1794-04-09 Bergunda


Barnen

S. Sven

f. 1827-02-18 Blädinge

D. Maria

f. 1830-01-14 Blädinge

D. Christina

f. 1833-02-08 Blädingeövertog sedermera torpet

D. Catharina

f. 1834-11-01 Blädinge

  Torparen Peter Svensson var född på Staffansgårdstorp och hustrun Elin kom ursprungligen från Bergunda s:n. De träffades förmodligen omkr. 1822 då de tjänade dräng och piga i Långaryd. År 1825 kom de till Oby, där de ingick äktenskap.


  Simon Magnusson inflyttade förmodligen till Blädinge s:n 1852 el. 53. Han arbetade först som dräng i Espemoen ett år. 1854 fick han en drängplats i Hult som han innehade i två år.

  År 1856 flyttade han in i Färanäs Östregårds backstuga tillsammans med Johanna Jonsdotter f. 1821-07-16. Redan 1858-05-22 avled Johanna Jonsdotter.

  Året därpå 1859 flyttade Simon Magnusson till Knapamo, där han den 29 november gifte sig med dottern Christina. Hon hade en son sedan tidigare. Christina var född på Knapamo som dotter till torparen Peter Svensson f. 1801 o.h.h. Elin Nilsdotter f. 1794. Hon hade innehaft pigplatser 1851-58 i bl.a. Jönköping, Tävelsås och Oby.


  Den näst yngste sonen Knut Otto omkom tragiskt under körning med en häst med tillkopplad vält. Han återfanns död under välten, som krossat bröstet. Han blev endast 16 år, 4 mån. och 7 dagar.


Torparen

Simon Magnussonsjuklig och fattig

f. 1828-04-30 Aringsås

Hustrun

Christina Petersdotter

f. 1833-02-08 Blädingedöd 1896-05-19

Hennes oä.

S. Aron Wilhelm Magnusson

f. 1858-06-20 Blädingeutflyttad till Nordamerika 1880-02-28


Barnen

D. Ida Maria

f. 1860-06-15 Blädinge

D. Eva Carolina

f. 1862-09-16 Blädinge

S. Claes Magni

f. 1865-01-09 Blädinge

D. Augusta Christina

f. 1867-09-09 Blädinge

S. Axel Gustaf

f. 1870-03-27 Blädinge

S. Sven Emil

f. 1872-10-23 Blädinge

S. Knut Otto

f. 1875-01-13 Blädingedöd 1892-05-20

S. Karl Fridolf

f. 1878-07-10 Blädingesederm. gift m. Anna Martina f. 1878-10-14


  I mitten av 1890-talet skingrades denna stora familj och efterträdare blev Adolf Svensson och hans hustru Eva. Hustrun var dotter till nämndemannen Per Magni i Blädingenäs.

  1912 flyttade denna familj.

  Efterträdare blev torparen Nils Peter Karlsson född 1856 och hans hustru Maria Johannesdotter, född 1857. När Nils Petter Karlsson 1927 dog övertog sonen Karl Emil Nilsson Knapamo som arrendator. Han är född 1886 och brukade torpet tills han var över 80 år gammal. Nu 1975 när detta skrives är Nilsson ännu skriven som arrendator på torpet men bor i Vislanda.

  År 1969 flyttade fröken Ellen Hellberg in här och var bosatt här till 1986, då hon flyttade till Kvarntorpet i Södra Vare. Hon var den sista som bodde permanent här.