Oktober

Oktober månads torp:


Petersborg

"Statt i Fred", Backstuga under Hult

Denna backstuga byggdes förmodligen år 1841. Då flyttade nedanstående familj in här. De kom då närmast från Blädingeås Södreg. backst. Intäkten.


Backstugemannen

Peter Svensson

f. 1797-0-09 Tjureda                     död 1866-04-11


Hustrun

Anna Svensdotter

f. 1793-10-01 Hjortsberga               död 1860-01-13


Barnen


S. Johannes

f. 1829-11-20 Blädinge                    avfl. 1848 till Hjortsberga


D. Ingrid Maria                                gifte sig med nedanstående torpare Johannes

f. 1825-11-07 Blädinge                    Börjesson 1856.


D. Catharina

f. 1834-04-30 Blädinge                    avflyttad till Aringsås 1858-04-28
  Peter och Anna hade som nygifta varit bosatta i Norberg Hjortsberga. De flyttade 1821 till Krokön Blädinge. Sedan flyttade de runt ganska mycket innan de slutligen byggde denna backstuga i Hult. Här bodde de sedan resten av livet. Dottern Ingrid Maria gifte sig 1856 med en dräng i Espemoen som hette Johannes Börjesson och de övertog denna stuga som då kom att vara ett litet dagsverkstorp under Hult.


Här kommer en uppställning av familjen.


Torparen

Johannes Börjesson                         

f. 1823-09-20 Angelstad

                                                       

Hustrun

Ingrid Maria Petersdotter

f. 1825-11-07 Blädinge


Barnen                                      Den gamle Peter Svensson bor kvar till sin död.


S. Johan August

f. 1857-10-10 Blädinge


S. Bengt Magnus

f. 1859-03-28 Blädinge


D. Hanna

f. 1861-03-13 Blädinge


D. Christina

f. 1863-04-06 Blädinge


S. Gustaf Adolph

f. 1865-11-06 Blädinge 


Fam. flyttar 1875 till torpet mittemot, backstugan Johannesborg u. Hjelmaryd.
In flyttar nu:


Torparen

Johan Peter Johannisson-Melin

f. 1822-05-26 Öija


Hustrun

Anna Brita Andersdotter

f. 1839-05-03 Blädinge                       infl. fr. Hjortsberga 1877-09-08.


Barnen


D. Christina

f. 1862-09-11 Vislanda

hennes oä.                                          avfl. till Landskrona 1883-11-22

D. Ingrid Maria

f. 1884-03-24 Blädinge


D. Ingrid Katarina

f. 1878-05-14 Blädinge                  död 1878-05-15


D. Ingrid Kristina

f. 1879-07-19 Blädinge


D. Karolina Sofia

f. 1883-09-22 Blädinge


Johan Peter och dottern Christina fl. in 1877-08-19 från Vislanda fattigstuga.

Familjen utfl. till sidan utan hemvist 1889-11-01.


Dessutom bor f.d. drängen kvar


Skomakaren

Samuel Magnus Johansson           Han hade mist ena benet i en olycka på

f. 1854-02-07 Vislanda                   Ångsågen omkr. 1877-80 och hade nu

                                                      träben.

                                                    Flyttar till Aringsås 1895-08-14.

In flyttar nu:


F.d. Hemmansägaren

Lars Friberg

f. 1820-03-02 Tödene Skaraborgs län    död 1911-07-24 i Lövhult Hult.


Hustrun

Sara Lisa Jonasdotter

f. 1824-04-11 Ö.Thorsås                        död 1897-09-14  Lars Friberg och hans hustru hade detta torp till undantagsställe. Efter hustruns död så bodde han ensam i stugan till 1901. Då arrenderades torpet av följande familj:


Torparen

Anders Johan Karlsson

f. 1845 Mistelås


Hustrun

Kristina Nilsdotter

f. 1851 Hjortsberga


  Anders Johan Karlsson hade under många år varit ladugårdskarl på olika herrgårdar, bl.a. på Tagel och Benestad och detta kom honom väl till pass när han kom till Blädinge. För på grund av sin stora erfarenhet så hade han gott handlag med djur, varför han anlitades ganska ofta när någon bonde hade djur som var sjuka, särskilt om det var något krångel med kalvningen. Likaså hade han god vetskap om många gamla huskurer, vilka ibland var ganska effektiva.


  År 1902 råkade Karlsson ut för en svår olyckshändelse. När åskan den 17 juli dödade skräddaren Johan Magnusson i Norra Vare framför hans stuga gick Karlsson strax intill och slådde. Då fick han en stöt så han kastades till marken och bedövades för en kort stund. Från den dagen hörde han ganska dåligt och när det åskade var det som om huvudet skulle sprängas och han var dödssjuk.


  Familjen flyttade år 1915 till torpet Gersnäs under Blädingenäs vid Sissleboda och några år senare revs husen i Petersborg och denna boplats försvann.


Nuvarande ägare av Hult har återuppbyggt ”Statt i fred”.