April

April månads minnesmärke:

Obyåsens ca 70 gravfält från järnåldern.

Oby gravfält

På grusåsen i Oby ligger tre långsträckta gravfält med ca 70 gravar från järnåldern 500 f.Kr.-1000 e.Kr. i skogen en kilometer närmare sjön Salen finns en hällkista från bronsåldern, 2400-1800 f.Kr.


BEGRAVNING.

Vid ceremonin här i Oby brändes den döda på bål med sin häst och hund. När elden slocknat lades benresterna i en urna av keramik. Sist av allt byggdes en hög av sten och jord över urnan. Detta var vad arkeologerna fann när de undersökte en av gravhögarna 1978. De gravar som syns bäst på åsen är högarna, stensättningarna, en skeppssättning, två domarringar och några resta stenar.


HÄLLKISTA

Linné reste förbi Oby på sin Skånska resa 1749. Han beskriver en grav: Jettegraven vid Oby, på en äng, består av fyra flisor, äfven som Hjelmarsrör i Westergötland, med hvilket det lärer ungefär vara lika åldriga.

Den fem meter långa hällkistan ligger mitt i en rund stensättning och är byggd av flata stenhällar.

Mer detaljer på länken.

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

OBS! skriv in Oby gravfält i Fritextrutan och tryck på sök.