December

December månads minnesmärke:

Gravfälten i Lästad


Lästad Gravfält


Bygden i de centrala delarna av Alvesta kommun är mycket rik på gravar från vår förhistoria. Från Kronobergs hed och Lekaryd i norr, förbi Aringsås (nuvarande Alvesta) och Blädinge, ner till Blodberget (Blenda sägnen) öster om sjön Åsnen och Skatelövs väster om sjön Åsnen finns här ett 50 tal gravfält och totalt mer än 1000 gravar. Flera stora gravrösen från bronsåldern är synliga från vägen när man åker från Kronobergshed och ner förbi till det gamla danspalatset Tyrolen söder om Blädinge kyrka. Vid Aringsås kyrka, Oby, här i Lästad och utmed vägen söder om Skatelövs kyrka ser man ett stort antal gravfält från i synnerhet den yngre järnåldern(550-1050 e.Kr.).


Gravfälten här i Lästad, med sina drygt 30 synliga gravanläggningar, är med stor sannolikhet från vikingatiden (800-1050 e.Kr.). Under denna period är högen den vanligaste gravformen. De döda har vanligtvis bränts på bål tillsammans med gravgåvor. När bålet brunnit ner samlades ben och aska samman och jordades, varefter en hög kastades upp för att markera platsen.

När kyrkan byggdes i Blädinge och de kristna började begravas där upphörde det hedniska gravskicket. Idag är gravfältet ett värdefullt inslag i kulturlandskapet och vårdas därför genom årlig slåtter.


Fornlämningar skyddas enligt lag.