Februari

Februari månads minnesmärke:

Tumlinge rör

Tumlinge rör


Röse 21m i diameter med stenar 0,2-0,4m


Namnet Tumlinge rör är benämningen på röset i alla tider från 1691 och framåt.


Röset har en saga om en jätte som samlade stenar i tummen på sin handske

för att stena kyrkan, men blev så rädd när kyrkklockorna började ringa att han tappade alla stenarna och flydde.

Det finns två rösen med samma namn ett norr och ett söder om kyrkan. Vid nedfarten till Tyrolen ligger det största.

Rösena är från bronsåldern eller ca 1700-500 f.Kr. Äldre bronsåldern 1700-1100 f.Kr. Yngre bronsåldern 1100-500 f.kr


Men i sägnen om Blenda så sägs Tumlinge en dansk kung begravts på platsen enl. Svecia kartan.

Att det enl. modern tolkning så ligger Tumlinge begravd i kongshögen vid Dansjö.

Båda historierna har sitt värde för vår bygd.


Gravhög var ett fornnordiskt gravskick som var populärt i omgångar från neolitikum till vikingatiden. De äldsta högarna täckte stendösar. Under den äldre bronsåldern gjorde man jordbegravningar under hög. Under den yngre järnåldern var kremering vanligast.

Större gravhögar antas till största delen vara begravda stormän. Åtminstone kan man anta att det var avsikten när högen restes att den skulle visa hur stor den döde hade varit i livet. Jordvolymen i de största högarna är trehundra gånger så stor som en normal grav. Kungshög kallas ibland lite oegentligt de större gravhögar som tros innehålla begravda kungar eller stormän. Denna begravningstraditon var vanligast i Sverige under vendeltiden. (Tiden före vikingatiden)