November

November månads minnesmärke:

Minnessten för införandet av värnplikten

På Bländas kulle finns denna sten till minne av införandet av den allmänna värnplikten år 1892.


Från Smålandsposten 1 juli 2010:

Förändringar.

Den allmänna värnplikten upphör från och med idag (Ovan datum)

I Blädinge står en sten som restes med anledning av att allmänna värnplikten infördes 1892.

Blädinge skyttegille reste stenen, som invigdes under högtidliga former i november 1895.

Det årtalet finns inte på stenen. Där står istället inristat den 23 november år 1892, den dag då riksdagen beslutade att införa allmän värnplikt.

Detta sågs som en stor förbättring av det svenska försvaret och det patriotiska skyttegillet ville markera detta.

Stenen är nog den enda sten som rests som minnesmärke över det gamla riksdagsbeslutet.

Hembygdsforskaren Johan Karlsson skrev om skyttegillet och minnesstenen i Värendsbygder, Norra Allbo hembygdsförenings årsbok 1963. Bland annat står att stenen bekostades av August Åhslund, en fattig skomakarson, som genom flit senare i livet kunde titulera sig ingenjör.

Stenen står lite avsides, på Jutagårds marker. En skylt vid landsvägen om att den finns. Platsen heter Bländas kulle. Enligt sägnen om Blenda så har den ett samband med deras seger över danskarna i förhistorisk tid.


Nu diskuterar man om att än en gång återinföra någon form av värnplikt.