September

September månads minnesmärke:

Vargstenen

"Vargastenen"

På denna plats sköts enl. uppgift den sista vargen i Blädinge socken 1864.Vargjakt


Citerat från en artikel i Värendsbygder av Nils Rubin från 40-talet.

Olaus Magnus uttryckte det i sin bok livet i Norden från 1500 talet.

"I Afrika och Egypten är vargarna tröga och småväxta. Men i Nordens kalla land är de vilda och blodtörstiga."


Under första häften av 1800-talet fanns det gott om varg t.o.m. långt söderut i Sverige.

Under tidsperioden 1827-1839 (12 år) Fälldes 6790 vargar som inrapporterades till myndigheten.

82 av dessa fälldes i Skåne, 271 i Stockholms län. Under senare delen av 1800 talet sjönk antalet dödade vargar markant.1851-1860 181 vargar och 1861-1870 var siffran nere i 79 vargar. 1871-1880 var siffran nere i 41 djur. 1871 sköts den sista vargen i Stockholms län. 1881-1890 fälldes 31 vargar.


På 1820 talet var vargen vanlig i norra delen av nuvarande Alvesta kommun. Finns en dokumentation över den s.k. skal ordningen (Våra nutida jaktlag)  med resp. ansvarig i de olika socknarna från 1829.


Och för Blädinge finns denna s.k. vargstenen och vi har namnet Kvinnosten på fastigheten vid viadukten över järnvägen. Historien är att en kvinna blev förföljd av vargar under sin promenad till kyrkan. Hon räddade sig upp på ett stort flyttblock. Stenen sprängdes bort när stambanan byggdes men namnet fick leva kvar. Vi har namnet på Ulvagraven i västra delen av socknen som en kvarleva från denna tid. Att vid Lissbro finns/funnits en gammal ek som gått/går under benämningen Vargeken därför man hängde upp vargen när de skulle flås i detta träd. Så vargen har varit ett inslag från 1500 talet till vår nutid med olika utgångspunkt. 


 http://www.natursidan.se/nyheter/vargar-nu-etablerade-i-stockholmstrakten/


Vargen Kynna skapade debatt då hon sköts i Kronobergs län 2011.

Idag finns hon på en permanent utställning på Huseby Bruk.


http://www.smalanningen.se/article/kynna-visas-pa-huseby/