Hem

Vi försöker en försiktig start av verksamheten i Hembygdsföreningen. Programmet håller på att delas ut så det hamnar i era brevlådor under denna vecka.

Tyvärr så måste vi ställa in metardagen i kyrkviken den 17/10 till när det blir varmare vår dagar.

Information från styrelsen

Med anledning av Corona

Närvarande: Thomas Engström, Jan-Olof Samuelsson, Oskar Jonsson, Monica Wessfeldt-Berg, Olof Lisemark

Plats och tid: Blädingegården, måndag 26 april 2021 kl. 18.30-20.00


  1. Årsmöte 2021

Thomas föreslog att vi, med hänvisning till rådande smittorisk och mötesrestriktioner, skjuter upp årsmötet till nästa år. Denna åtgärd bedöms möjlig eftersom föreningen ändå tvingats gå på sparlåga. Styrelsen sitter kvar ytterligare ett år för att sedan sammankalla och hålla årsmötet på ett stadgeenligt sätt.  

 

Styrelsen beslöt,

att med hänvisning till rådande smittorisk och mötesrestriktioner skjuta upp årsmötet ett år, samt

att beslutet att skjuta upp årsmötet ett år redovisas på vår hemsida tillsammans med framtagna och godkända redovisningar för verksamhetsåret 2020 (årsberättelse och ekonomisk redovisning).  


Versamhetsberättelse finns under ovan flik.

Under våren 2018 köpte föreningen med hjälp av sponsorer in en hjärtstartare som finns placerad vid församlingshemmet.

Sponsorerna är:

Blädingegården

LRF

Hållbara Blädinge

Svenska Kyrkan

Rädda Kyrkviken

Tyrolen

Sparbanken Eken