1 Oby Rote


Rote N:o 1 Oby Rote


1. Brostugan (ej utmärkt med skylt). Torp under Oby

2. Soldattorpet N:O 121 Spånghult "Spenger´ne". Torp under Oby. Skylt saknas, men låg ungefär i position med grustag.

3. "Grindstugan" (ej utmärkt med skylt)

4. Lilla Riddarehem (ej utmärkt med skylt) Backstuga under Oby

5. "Ohsatäppan" Torp under Oby

6. Enighetens backstuga (ej utmärkt med skylt) Backstuga under Oby

7. Oby Ångsåg

8. Tjär-massens tjärdal

9. Okänd boplats

10. Andersboda Torp under Oby.

11. "Lindsa-backen" (ej utmärkt med skylt) Backstuga under Oby

12a Sparrhults Banvaktstuga SJ vakthus N:O 230

12b Sparrhult Torp under Oby Hesslemon (ej utmärkt med skylt)

13. Sparraberg. Torp under Oby

14. Knapamo (ej utmärkt med skylt) Torp under Oby

15. Elofstorp, "Petters klyv" Backstuga under Oby

16. Staffansboda, Banvaktsstuga SJ vakthus N:O 229

17. Staffansgårdstorp (Ej utmärkt med skylt) Torp under Oby

18. Marielund. Torp under Oby.

19. Soldattorpet N:O 121 Lindbomstorpet. Torp under Oby.

20. Tillflykten. Fattigstugan. Bostad åt äldre och sjuka under Oby.

20b. Oby Pronsdorf Smedjan

20c. Oby Pronsdorf Torp under Oby

21a. Westreqvarn, Backstuga under Oby

21b. Westreqvarn. Torp med kvarnrörelse under Oby

22. Johannelund. Torp under Oby. (Ej utmärkt med skylt)

23. Eskagårdstorp Sunnanån. "Sö´r om ån" Torp under Oby

24a. Fiskarestugan. Tjänstebostad under Oby.

24b. Trädgårdsmästr´ns. Tjänstebostad under Oby.

25. Oby krog. Wärdshuset Kusken´s. Tjänstebostad under Oby.

26. "Lilla Helsiket" (ej utmärkt med skylt). Backstuga under Oby.

27. Orrabacken Ekebacken. Torp under Oby.

28. Friheten. Torp under Oby.

29. Lisebro kvarn (ej utmärkt med skylt)

30. Tegeludden. Torp under Oby.

31. Myren. Torp under Lästad.

32. Charlottenborg. Torp under Lästad.

33. Ekedal. Torp under Lästad.

34. Gåfvetorp. Torp under Lästad.

35. Fogelsång. Torp under Lästad.

36. Guldsmedstorpet.  Grenadierstorp N:o 22. Torp under Lästad

36b.Jordkällare Guldsmedstorpet (Fornminne på kyrkans mark)

37a. Stenbacken. Backstuga under Lästad.

37b. Rosendal. Torp under Lästad.

38. Slätten. Torp under Lästad.

39. Fiskaretorpet. Torp under Lästad.

40. Soldattorpet N:o 116. Bornhöft. Lästad Norregård.

41. Soldattorpet N:o 117. Kålboda. Lästad Södregård.

Torpinventering Blädinge Socken

Nedan hittar du koordinaterna till de torp

som funnits i Blädinge. De flesta torpen är idag

utmärkta med en skylt.