5 Södra Wahre Rote


Rote N:o 5 Södra Wahre Rote

160. Södra Vare Nyelund flyttad torpstuga u. Södra Vare Norregård

170.Grönalund ”Drummaremassen´s”, Backstuga u. Södra Wahre Norregård

171.Ryttaretorpet Grenadierstorp N:o 21, Södra Wahre Norregård

172.Skräddarebacken, Backstuga u. Södra Wahre Norregård

173.Thorsborg ”Petter Tore´s”, Backstuga u. Södra Wahre Norregård

174.Nybygget ”Karl-Inget´s”, Torp u. Södra Wahre Kexlegård

175.Soldattorpet N:o 107 Gölaboda, Södra Wahre Kexlegård

176.Nord´s ställe ”Nordaträdan”, Torp u. Södra Wahre Westregård

177.”Vargastenen”  (sista vargen i Blädinge skjuten här 1864), Södra Wahre Kexlegård

178.Nyhem, Backstuga u. Södra Wahre Kexlegård

179.Södra Wahre linbasta, (ej utmärkt med skylt)

180a.Kvarntorpet (ej utmärkt med skylt), Torp u. Södra Wahre Kexlegård

180b.Kvarnhagen, Undantagsstuga till Södra Wahre Kexlegård

181.Furutorpet ”Fe´et”, Torp u. Södra Wahre Westregård

182a.Lilla Hwarfven, Torp u. Södra Wahre Södregård

182b.Lilla Hwarfven, Backstuga u. Södra Wahre Södregård

183.Soldattorpet N:o 111, Södra Wahre Westregård

184.Högadal ”Högabacke”, Backstuga u. Södra Wahre Södregård

185.Västrefåll, Torp u. Södra Wahre Westregård

186.Trädan ”Jon Värre´s”, Torp u. Södra Wahre Westregård

187a.Långaryd, ¼ skattehemman

187b.Långaryds backstuga, (ej utmärkt med skylt)

188a.Hesslemon, Torp u. Oby

188b.Hesslemon   Jordkällare märkt G.A.S. 1851, (ej utmärkt med skylt)

189.Lilla Hesslemon, Torp u. Oby

190.Götheslida, Torp u. Oby

191.Espemoens gård (Den gamla mangårdsbyggnaden), (ej utmärkt med skylt)
Torpinventering Blädinge Socken

Nedan hittar du koordinaterna till de torp

som funnits i Blädinge. De flesta torpen är idag

utmärkta med en skylt.