Om oss

Om oss:

Styrelsen för 2023 ser ut på följande sätt:


Ordförande: Martin Lisemark

tel 070-898 87 97

Kassör: Fredrik Thore'n

tel 076-104 33 93

Sekreterare: Monica Wessfeldt Berg 

070-615 20 77


Övriga ledamöter/Supleanter: Thomas Engström, 

Jan-Olof Samuelsson, Olof Lisemark, Anne Wiesemann och Christer Ahlin


Föreningen

Den 28 aug. 1998 bildades Blädinge Hembygdsförening, som är en lokalförening inom Norra Allbo Hembygdsförening. Syftet med föreningen är enligt stadgarna bland annat.

* att verka för natur- och kulturvård

* att väcka och förstärka kärleken till hembygden

* att genom dokumentation bevara traditioner, minnen, sägner, berättelser och alla slags uppgifter av intresse för bygden

* att verka för att alla föremål och platser av kulturhistoriskt värde tillvaratages och underhålles på ett värdigt sätt

* att vara partipolitiskt och religiöst obunden

Vi har tagit upp den gamla indelningen av socknar i rotar, fast i något förändrad form, och för varje rote har utsetts ett ombud. Om du vill veta mer om föreningen eller har synpunkter på föreningens verksamhet kan du vända dig till roteombud eller någon i styrelsen.

Din medverkan behövs för att föreningen skall lyckas i sitt arbete att uppnå ovanstående målsättning.

Den årliga medlemsavgiften är 150 kr för enskild person. Eller 200 kr för familj. Avgiften sätts in på Obs! nytt Bankgiro-konto: 5253-7057 (det gamla Plusgirot används inte längre).

Det går även att betala via Swish: 123 379 04 41

Glöm ej ange namn, adress och @mail, som referens. Portot är så dyrt att vi vill gärna kunna skicka inbjudningar till våra aktiviteter via @mail.Blädinge Hembygdsförening:

Fredrik Thore'n

Blädinge Blomsberg 2 Backen

342 91 Alvesta