Februari

Februari 2022


Ur Smålandsposten N:o 35 Torsdagen den 4 Mars 1937.

 Vävkurs i Blädinge. På initiativ av fru Betty Samuelsson, Jutagård, har en sex veckors vävkurs anordnats i Blädinge av Kronobergs läns hemslöjdsförening. Kursen är förlagd till lantbrukaren R. Aronssons hem i Jutagård och tog sin början i tisdags. Den räknar sju deltagare från Blädinge och tre från Benestad. Kursen står under ledning av fröken Margareta Granstrand, Växjö.

 

 

Ur Smålandsposten N:o 61 Tisdagen den 20 April 1937.

Vävkursavslutning i Blädinge. På föranstaltande av fru Betty Samuelsson, Jutagård, har en 6-veckors vävkurs pågått i Blädinge, anordnad av Kronobergs läns hemslöjdsförening. Kursen, som föreståtts av slöjdlärarinnan fröken Margareta Granstrand, Växjö, har varit förlagd hos lantbr. Ruben Aronsson, Jutagård. Kursavslutning hölls i lördags. Med anledning härav hade en enkel högtidlighet anordnats i kyrkskolan, där lärosalen apterats med de tillverkade vävnaderna, vilka gåvo ett förnämligt uttryck för flit och noggrannhet under kursen samt sakkunnig och dugande ledning. Ett 100-tal intresserade hade mött upp vid avslutningen. Sedan kaffe serverats och alstren beskådats, sjöng kyrkokörens kvinnliga medlemmar under ledning av kantor G. Johansson ett knippe sånger. Sedan hälsade fru Samuelsson de närvarande välkomna. Ordet överlämnades därpå till fröken Sigrid Synnergren, Växjö, som i ett intressant med skioptikonbilder belyst föredrag talade om vävnadsalster i äldre och nyare tid, därvid i huvudsak uppehållande sig vid framställning av ryamattor. Med delvis vackert kolorerade ljusbilder gav fröken Synnergren en intressant inblick i utvecklingen särskilt beträffande mönster från 1700-talets rokoko till våra dagars mönster med någon dragning åt funkis. Utöver bilder från framställning av ryamattor från vårt lin och landet i övrigt visades också bilder från sådana vävnadsalster i grannlandet Finland, vars hemland ryamattan är. Föredraget avtackades med hjärtliga applåder. Efter föredraget vände sig fröken Synnergren dels till kursdeltagarna, som fingo betyget att de under kursen nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete, dels till fröken Granstrand, som hon tackade för dugande undervisning. Efter ytterligare sång av kören framförde fru Samuelsson deltagarnas tack till fröken Granstrand samt överlämnade som minnesgåva mockaskedar i gammalt silver. Högtidligheten avslöts med ”Du gamla, du fria”.

 

Ur Smålandsposten N:o 159 Lördagen den 15 Oktober 1949.

Vävkurs i Blädinge. På initiativ av fru Ingeborg Ohlsson, Jutagård, har i Blädinge varit anordnad en kurs i vävnad under ledning av vävlärarinnan fröken Olga Thisell, Linköping. Kursen har pågått sex veckor och tio elever har besökt densamma. Den avslutades i torsdags kväll med utställning av elevernas vävalster. Många vackra textilier såsom dukar, gardiner, dräkttyger m.m. fanns att beskåda, allt vittnande om vävlärarinnans omsorg och elevernas intresse. Elevernas tacksamhet till vävlärarinnan framfördes av fru Ingeborg Wärenfeldt, Jutagård, som därvid överlämnade en minnesgåva i silver. Tillställningen var besökt av ett 100-tal personer. Föredrag hölls av föreståndarinnan för Kronobergs läns hemslöjd i Växjö, fru Ingeborg Åhlander, därvid även skioptikonbilder visades över olika slags vävnader. Kaffeservering förekom även. Festen avslutades med att fru Ingeborg Ohlsson tackade föredragshållaren, vävlärarinnan och elever för visat intresse.