2 Blädinge Rote


Rote N:o 2 Blädinge Rote


42. Gamla Björkedal, Backstuga under Sissleboda.

43. Stenkullen, Spelarn´s Anna´s. Backstuga under Sissleboda.

44. Stenbacken. Backstuga under Sissleboda.

45. Grönadal, Ljunggren´s stället. Backstuga under Blädingenäs Smedjegård.

46. Myratorpet, Myren. Backstuga under Blädingenäs Östregård.

47. Arnanäs, Arnaträdan. Backstuga under Blädingenäs Östregård.

48. Soldattorpet No: 115. Blädingenäs Östregård. (Nuvarande Bonäs ej utmärkt med skylt)

49. Hallingsboda, Möllersbacken. Backstuga under Blädingenäs Östregård.

50. Bassatäppet. Backstuga under Blädingenäs Norregård.

51. Hagalund, Banvaktstuga Bussakull, Simonsson´s. SJ Vakthus No: 228

52. Sköldsdal, Stinetomten. Backstuga under Blädingenäs Norregård.

53. Carlsberg, Pappa Karlsson´s. Backstuga under Blädingenäs Östregård.

54. Gersnäs. Backstuga under Blädingenäs Norregård.

55. Bethlehem, Lena-Maja-trädan. Backstuga under Blädingenäs Östregård.

56. Fiskaretorpet. Backstuga under Blädingenäs Östregård.

57. Klonkeboda. Backstuga under Blädinge Södregård.

58a. Soldattorpet No:119, t.o.m 1865. "Äng-Kristin´s". Backstuga under Blädinge Södregård. 1866-1898.

58b. Vattenkälla "Äng-Kristins"( uttorkad.)

59. Berja Bengt´as. Backstuga under Blädinge Södregård.

60. Soldattorpet No:119, ej utmärkt med skylt. Torp under Blädinge Södregård. Hagströms.

61. Johanstorp, Torpet. Torp under Blädinge Stom.

62. Andersboda, gamla torpstuga. Torp under Blädinge Norregård, ej utmärkt med skylt.

63. Svenstorp, Zackrisson´s. Backstuga under Blädinge Norregård.

64. Blädinge Post och Järnvägsstation.

65.Karlsborg Blomsborg. Torp under Blädinge Westregård.

66. Blomsberg. Backstuga under Blädinge Westregård.

67. Pehrstorp, Gustafsdal. Backstuga under Blädinge Jutargård. Ej utmärkt med skylt.

68. Hjälmängen, soldattorpet No:109. Hjälmaryd.

69. Gåvetorp, Godtemplarlokalen, Nyhemsstugan. Backstuga under Hjälmaryd, senare föreningslokal för IOGT.

70. Johannesborg, Statt i fred. Backstuga under Hjälmaryd.

71. Nyhem, Svenska´s. Backstuga under Blädinge Norregård.

72. Nyhem, kallaträdan, Kallatäppet, Skräddarekalléns. Backstuga under Blädinge Jutargård.

73. Larsboda, Larsabacken. Backstuga under Blädinge Westregård.

74. Soldattorpet No: 120. Blädinge Westregård.

75. Soldattorpet No: 118. Blädinge Jutargård.

76a. Aspet. Backstuga under Blädinge Westregård.

76b. Minnesstenen, Blendastenen.

76c. Lille-Johansson´s stuga.

77. Björkelund Lindsboda, Väktarn´s Sara´s. Backstuga under Blädinge Westregård.

78. Kvinnosten. SJ Vakthus No: 227

79. Bergafållen. Backstuga under Ramsåkra.

Torpinventering Blädinge Socken

Nedan hittar du koordinaterna till de torp

som funnits i Blädinge. De flesta torpen är idag

utmärkta med en skylt.