Januari 2024

Januari 2024

Vägen mellan Blädinge kyrka och Blädingeås.

Solen lyser på de snötyngda grenarna.