Mars


MarsEu-stödet (1995) har satt jordbruket på tidningarnas löpsedlar betydligt oftare än tidigare. Man får tycka vad man vill om EU:s bidragssystem men för den småbrutna bygden i Blädinge har stöden till vallodlingen, betesmarker, öppet odlingslandskap och kulturmiljöer ökat intresset för att hålla liv i bygderna med betesdjur vilket bevisas av att antalet köttdjur ökar.

Även ekologisk odling har kanske  funnit en viss plats i köttproduktionen med betande djur och nu finns även en viss efterfrågan på ekoprodukterna. Nackdelarna med EU är att kartritning, pappersarbete och kontrollorganisationen blir lätt absurd.

Att reglerna ändras hit och dit gör saken inte lättare, annars ger det en bättre   långsiktighet och möjlighet att konkurrera på likartade villkor med lantbrukare som har bättre förutsättningar.

Mjölkproduktionen genomgår en rasande rationalisering till stora enheter.           1991 fans det i Blädinge församling 17 st mjölkleverantörer (som producerade        2 773 799 kg mjölk 99/00), 13 st leverantörer som producerade samma mängd 1,5 år senare, 2001 finns det 7 st kvar. Man ser tydligt en koncentration av nya mjölkgårdar i storlek 150-300 kor till områden i närheten till mejerier och därmed också en positiv anda bland mjölkproducenterna i området.