Säljes

Säljes


Almanackor

2020 års almanacka

Temat för 2020 är Då och Nu

Almanackan har delats ut gratis till alla medlemmar.

Vi har ett antal extra almanackor som vi säljer

till icke medlemmar eller till de som vill ha fler.


De kostar 100:- styck och finns att köpa i

Alvesta Bokhandel och hos:                     

Jan-Olof Samuelsson 0472-410 35. 0738-077151


DVD-filmer

Med X-2000 genom stenriket: 75:-/st

 

Nyrestaurerad  50-talsfilm om Vislanda och Blädinge. Pris: 125:-/st

Säljs genom Anders Ring och Jan-Olof Samuelsson.


 

Böcker 


Länstyrelsens sammanställning över fornfynd i socknen. 

Pris 30 skr