3 Blädingeås Rote


Rote N:o 3 Blädingeås Rote

80.Petersborg ”Statt i fred”, Backstuga u. Hult

81.Sibbestorp ”Lorda-Pellen´s”, Torp u. Hult

82.Källeboda g:a, Torp u. Hult

83.Muggeboda, Torp u. Hult

84.Tullen, Torp u. Hult

85.Lidsberg ”Soldaten Bloms undantagsstuga”, Färanäs Westregård

86.Fridslund ”Sara´s stuga”, Undantagsstuga u. Färanäs Westregård

87.Lille Fållen, Torp u. Färanäs Westregård

88.Grammafållen, Torp u. Färanäs Westregård

89.Soldattorpet N:o 114 Rönneboda, Färanäs Östregård

90.Grundrester Rönneboda (ej utmärkt m. skylt)

91.Jordkällare Rönneboda (ej utmärkt m. skylt)

92.Store Fållen, Torp u. Färanäs Östregård

93.a Färanäs torvströfabrik (Nedlagd)

93.b Mariefred ”Samuel´a-Mie´s”, Backstuga u. Färanäs Östregård

94.Haganäs “Karl Låen´s”, Torp u. Färanäs Westregård

95.Fållarnas backstuga (ej utmärkt m. skylt), Backstuga u. Färanäs Östregård

96.Singelsboda ”Singla-Line´s”, Backstuga u. Färanäs Östregård

97.Stensnäs ”Mie-trädan”, Backstuga u. Färanäs Östregård

98.Hagalyckan ”Gatestugan”, Backstuga u. Färanäs Östregård

99.Björkelund, Torp u. Färanäs Östregård

100.Björkenäs (den gamla stugan), Torp u. Färanäs Östregård

101.Westerås ”Frigga´plan”, Torp u. Blädingeås Södregård

102.Södratorp ”Westratorp”, Torp u. Blädingeås Norregård (Bengts)

103a.Westratorp, Torp u. Blädingeås Norregård (Åkes)

103b.Westratorp gamla jordkällare, (ej utmärkt med skylt)

104.Kalfvafällan, Torp u. Blädingeås Westregård

105a.Samuelsboda, Svenstorp, Dagstorp, Torp u. Blädingeås Norregård

105b.Jordkällare Samuelsboda (ej utmärkt med skylt)

106.Linbasta (ruin) ej utmärkt m. skylt

107.Borgstorp, Backstuga u. Blädingeås Norregård

108.Norsholm, Torp u. Blädingeås Södregård

109.Jordkällare, möjl. tillhört Norsholm  (ej utmärkt m. skylt)

110.Kyrkängen (ej utmärkt m. skylt) Koordinater ej uttagena. Vaga uppgifter om platsen

111.Karlsboda (gamla stugan), Torp u. Blädingeås Westregård

112.Flinken´s ”Jonta´s”, Torp u. Blädingeås Norregård

113a.Soldattorpet N:o 113 “Granbergs´täppet”, Blädingeås Norregård

113b.Svenstorp ”G:a Bromon”, Torp u. Blädingeås Södregård

114.Åkalycke Odlingen, Torp u. Blädingeås Södregård

115.Bäckö, Badstugutorp ”Tappersplan”, Backstuga u. Blädingeås Norregård

116.Blädingeås gamla skolhus

117.Ryd ”Ryaträdan”, Backstuga u. Blädingeås Norregård

118.Sandbäcken, samfälld kvarn till Blädinge Westregårdar

119.Rapplehytt ”Intäkten” undantagsstuga u. Blädingeås Westregård

120a.Källedal ”Kammar´n”, Backstuga u. Blädingeås Södregård

120b.Blädingeås gamla samfällda linbasta. Riven och ersatt av nr 123b år 1938.

121.Soldattorpet N:o 113 ”Knektatorpet” Blädingeås Östregård

122.Hallen, Backstuga u. Blädingeås Östregård

123a.Aspelund ”Melin´s”, Backstuga u. Blädingeås Östregård

123b.Blädingeås – Norra Vare samfällda linbasta (ej utmärkt med skylt)

124.Ljusandal , Backstuga u. Norra Wahre Mellangård

125.Soldattorpet N:o 112 Råsen, Norra Wahre Mellangård

126.Nydala, Backstuga u. Norra Wahre Mellangård

127.Marielund, Backstuga u. Norra Wahre Norregård

128.Madebacken, Backstuga u. Blädingeås Södregård

129.Nya Kyrkängen ”Östergrenstäppet”, Torp u. Blädingeås Norregård

130.Kyrkängen, Backstuga u. BlädingeåsWestregård

131.Röråsen. Backstuga u. Norra Wahre Södregård

132.Snickareboda ”Svärda´s”, Backstuga u. Norra Wahre Södregård

133.Grönalund ”Murarn´s”, Backstuga u. Norra Wahre Södregård

134.Nybol ”Snickareboda”, Torp u. Norra Wahre Östregård

135.Dalakulle ”Nybygget”, Torp u. Norra Wahre Östregård

136.”Melin´s jordkula”  tillfällig bostad 1889-1891, Norra Wahre

137.Svenstorp, Backstuga u. Norra Wahre Östregård

138.Hagalund ”Sadelmakarn´s”, Backstuga u. Norra Wahre Östregård

139.Liljedal ”Oskar Janssen´s”, Backstuga u. Norra Wahre Östregård

140.Ängen, Backstuga u. Norra Wahre Östregård

Torpinventering Blädinge Socken

Nedan hittar du koordinaterna till de torp

som funnits i Blädinge. De flesta torpen är idag

utmärkta med en skylt.